נפגשים הכרויות בחינם
 • חדש ! לוח מודעות לשותפים לטיולים בארץ ובחו"ל לפרטים לחצו כאן • הוצאנו גרסאות חדשות של האפליקציה לאנדרואיד 1.6 וגרסה 4.3 לאייפון
בוקר טוב !
19 נוב | 09:41
אורח [ התחבר/י ]
354 מחוברים
1 בחדר השיחה 
224 גברים, 130 נשים
לכתיבת סיפור חדש
ראשי
שתף ב- FB
+1 Google
קוביית מידע
זכויות יוצרים
  • כל תוכן שיועלה על ידי הגולשים לאתר ההכרויות נפגשים הינו באחריות הגולש שהעלה אותו. למען הסר ספק, יש לכבד את כל הדינים החלים על זכויות יוצרים, לרבות ובפרט (אך לא רק) חוק זכויות היוצרים 1911 ולא לעשות שימוש בחומרים של יוצרים אחרים מבלי הסכמתם המפורשת.
  • מצאתם סיפור שאיננו מקורי, הוא מועתק, משוכפל ו/או שחלים עליו זכויות יוצרים ? אנא צרו איתנו קשר ונטפל בכך באופן מיידי !
שלוש דרגות באהבת הזולת:
בס"ד
שלושה פירושים במצוות "ואהבת לרעך כמוך", עמוקים זה מזה, מביא הרב הגאון אליהו דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו". כל אחד מציין מדרגה עליונה יותר של הזדהות עם כל אחד מישראל.
ביטול קנאה:
שמלת "כמוך" אינה פשוטה, כי לב האדם לא יוכל לקבל זאת. ועוד, הרי דין הוא: "חייך קודמין לחיי חברך". על כן פירש שהמצווה היא לבטל את הקינאה, שירצה שתהיינה לחברו כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו.
"...כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים, להטיבו בעושר ולא בחכמה וכיוצא בזה, ואם יהיה אוהבו בכל, יחפוץ שיזכה רעהו... בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת בחכמה, ולא שישוה אליו אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה. ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו, אבל יאהב ברבות הטובה לחברו כאשר אדם עושה לנפשו, ולא יתן שיעורין באהבה. כי אהבת נפשו אהבו, בעבור שהסיר מידת הקינאה מליבו.
ביאור דבריו, שאין מצווים אנו לרצות שיהיה כל הטוב לחברנו ולא לנו. מן הנמנע הוא. אלא ביאור המצוה הוא שכל אדם בטבעו מרגיש פרטיות. תמיד הוא מחפש איזה דבר או איזו מעלה או נקודה קטנה שבה הוא מצטיין לגבי אחרים. נקודה זו חיונית היא עבורו. בכל נפשו ילחם שיכירו בו את הצטיינותו, כי הוא רואה בזה את כל עצם התפרטות אנוכיותו, המבדילה אותו מאחרים. אולם התורה מגלה שמידה זו היא פחיתות וקינאה. כי מה חסר הוא באמת אם חברו יש לו מעלה כמותו? רק דמיון שרוצה להתכבד על חשבון חברו.
לכן שירצה שיתעשר חברו כמוהו ויכיר שלא יופחת ערכו האמיתי על ידי זה: ואם חכם הוא ירצה שחברו יהיה חכם כמותו וכדומה.
כמוך ממש:
יש בחינה אחרת למעלה מזו. שאהבה היא תולדת נתינה. האדם שנותן-נותן מעצמו, ומימלא יאהב את המקבל כי הוא מוצא את עצמו כלול בו. ואם ירבה מאוד את חסדו עם רעהו ימצא את כל עצמו כלול בו ויאהבנו בבחינת "כמוך ממש"-כמוך בלי שום הפרש, הרי בבחינת השתוות והזדהות בלב וברגש.
"כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך היך עבידא?(איך מסתבר שימחול אם על עלבונו) הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידיה תחזור ותמחי לידיה?(היה חותך בשר וירד הסכין לתוך ידו, וכי תעלה על הדעת שינקום מידו ויחתוך ידו השניה על שחתכה הראשונה? כן הדבר הזה. כיון שכל ישראל גוף אחד הן, דין הוא שלא ינקום מחברו שהוא כנוקם מגופו). מי שעושה חסד עם כל ישראל בכל מהותו, מאוחד לגמרי עמהם, עד כדי שירגיש שלא תתכן תרעומת על חברו שהכהו. כי מרגיש הוא שכל ישראל אברים הם מגוף גדול אחד. נמצא שלא אחר הכהו אלא הוא עצמו. וכי יתכן להתרעם על עצמו?! עד כדי כך-כמוך! זו היא אהבת ישראל!
אהבת רעך מותך אהבת ה':
ישנה בחינה נעלה יותר מזו. "אמר ר' עקיבא ואהבת לרעך כמוך-זה כלל גדול בתורה: הואיל ונתבזתי יתבזה חברי עמי, הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי. אם עשית כן, דע למי אתה מבזה, בדמות אלוקים עשה אותו". "והנה האוהב את חברו הנעשה בצלם אלוקים הוא אוהב את בורא עולם ומכבדו".
זוהי אהבת האדם הבאה דרך הדבקות בבורא עולם. מי שמטל עצמו כלפי בורא עולם, ירגיש התבטלות גם כלפי רעהו, שהרי בראו ה' יתברך בדמותו. שהאדם נברא בדמות קונו כדי שיוכל להתבונן במידותיו. "מבט הפנימי ומבט החיצוני". וככל אשר תתעמק הרגשת התבטלותו כלפי בורא עולם כן יתבטל יותר כלפי חברו. ועל כן שואלין לאדם אחר מותו: "המלכת חברך עליך בנחת רוח? בדיוק כמו ששואלין על התבטלותו לבורא עולם".
"המלכת עליך את קונך שחרית וערבית"?.
ר' עקיבא ביאר את בחינת "ואהבת לרעך כמוך". מפאת התכללות הבאה ממידת הנתינה: "זה כלל גדול בתורה". "רעך", נמצא שהוא "כמוך". אך מפאת ההתבטלות לבורא עולם, חיובי האהבה מתרבים כי רעך דומה לדמות קונו עד כדי שתמליכו על עצמך!.
(מובא מספר "מכתב מאליהו")
ממני עבדכם הנאמן מלאך בלבן
נכתב על ידי אהבה אמיתית בלבד, גבר בן 57 מלוד, בתאריך 24/11/2009
(סיפור זה נצפה 3,270 פעמים)
לסיפור זה לא נכתבו תגובות     [ להוספת תגובה ]
סיפורים נוספים של אהבה אמיתית בלבד
05/12/2017
04/12/2017
21/10/2015
19/10/2015
09/12/2009
27/11/2009
16/11/2009
14/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
02/11/2009
01/11/2009
01/11/2009
26/10/2009
24/10/2009
23/10/2009